Het Romeins imperium en Europa

Uit Limes-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Romeins imperium en Europa

Centraal gezag

In de Romeinse tijd is er voor het eerst in de geschiedenis een centraal gezag. Dat gezag int belastingen waardoor burgers een bijdrage leveren aan algemene middelen, zoals het wegennetwerk, de veiligheid (het leger) en het rechtstelsel.

Geld

De introductie van geld als betaalmiddel danken we aan de Romeinen. Romeinse munten zijn niet alleen betaalmiddel, maar ook een propagandamiddel. Het portret van de heersende keizer siert vaak de voorzijde van een munt. Dit zien we terug op onze euro, de voorzijde is voor alle deelnemende landen identiek, maar de keerzijde wordt van land tot land anders benut. Ook is het sinds de Romeinen niet meer voorgekomen dat over zo’n groot Europees gebied een gemeenschappelijke munt wordt gehanteerd.

Rom eur munt.jpg

Infrastructuur

Om hun forten(castella) en steden te verbinden, bouwen de Romeinen een uitgebreid wegenstelsel. Handig voor verplaatsing van troepen, maar ook de handel en culturele uitwisseling komen hierdoor tot bloei. Na de Romeinse tijd vindt geen onderhoud meer plaats en raakt het wegennet in verval. Pas halverwege de 19e eeuw bereikt het Europese wegennet weer een vergelijkbare omvang als in de Romeinse tijd.

Rom eur wagenwiel.jpg

Vooruitgang en de multiculturele samenleving

De Romeinen brengen onder andere medische zorg en schrift naar onze streken. In de forten, nederzettingen en steden leven soldaten uit alle windstreken van het Rijk. Zo ontstaat er overal in Romeins Europa een mengelmoes van culturen en geloven. Eigenlijk net zoals in het Nederland en Europa van nu.