Limes-wiki:Info

Uit Limes-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Combinatie wiki, google.maps en app

Waarom deze deze combinatie van wiki, kaart en app?

Romeincomm.png

Hoewel we er zelf niet bij zijn geweest, is er veel bekend over de aanwezigheid van de Romeinen in ons land. De noordelijke grens (Lime) van het Romeinse rijk lag (mede) in ons land, en die grens moest worden verdedigd tegen indringers. Dat betekende dat er veel Romeinen in ons land verbleven en er ook veel hebben achtergelaten. Sporen die ons aanwijzingen geven over een tijdperk en levenswijze.

Limes in een Kennisbank

Veel van de kennis is verspreid onder professionals, deskundigen, archeologen. Maar veel kennis bevindt zich ook bij plaatselijke archeologen, historische kringen, heemkunde verenigingen en lokale archieven. Deze kennis vraagt erom gebundeld te worden.

Peutingerkaart2.jpg
Het is kennis waar veel mensen in geïnteresseerd zijn, die dus vrijelijk gebruikt moet kunnen worden. We hebben daarvan een wereldwijd voorbeeld: in WIKIPEDIA plaatsen mensen hun kennis om die te delen en om zelf kennis te kunnen nemen van. In de filosofie van wikipedia lever je een bijdrage aan algehele kennis die vrij beschikbaar komt. Kennis delen is het motto. Wel met bronvermelding waar nodig maar vrij van afschermende copyrights. Wikipedia is open source en open data.

De kracht van Wikipedia is crowd sourcing: met zijn allen kennis aanleveren aan het grotere geheel,met zijn allen delen in de opgeleverde kennis.

Als je mensen vraagt hun kennis aan te bieden, dan zijn ze bereid daarvoor inspanning te plegen als ze zien dat hun inspanning wordt beloond: een tastbaar bewijs en bruikbaar. In wikipedia gebeurt dat.

Limes op de kaart

KaartLimesNed.png
Maps.png

Maar de kracht van wikipedia wordt nog versterkt wanneer mensen hun kennis over een bepaald gebied (lokaal of regionaal)ook kunnen plaatsen in een voor hun geografisch herkenbare eenheid. Want het castellum en de vicus heeft een aanwijsbaar of redelijkerwijs aanwijsbare plaats langs (in dit geval) de Limes. Kennis zit vaak bij een groep van mensen die lokaal georganiseerd zijn. Zij zien hun kennis dan ook graag in hun 'territorium' terug. En daarvoor hebben we tegenwoordig de digitale kaart van google.maps: daar vinden we lokale en regionale informatie op terug, en we kunnen er ook informatie aan toevoegen. Google.maps is grotendeels open source en is bedoeld om kennis te delen.

Om de kennis over de Limes te delen, levert een combinatie van beide systemen een sterke tool op.

Relevante kaart informatie

Invoer4.png
De Limeswiki is gekoppeld aan een mapserver. Een mapserver is geografisch informatie software (GIS). Dit houdt in dat deze wiki bovenop de kaart van google.maps andere informatie (in lagen) kan plaatsen.

Zo kan bijvoorbeeld van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed data worden gebruikt die zij openbaar beschikbaar stellen, zoals de kaart Archeological Monuments. Ook ander kaarten (webservices of shapes) kunnen door de beheerder van de wiki worden toegevoegd. De gebruiker kan dan iedere keer als hij/zij een pagina in de wiki aanmaakt, kiezen of hij/zij bij de locatie een kaartlaag wil tonen.

routes inbrengen

Omdat deze (geo-)wiki gebruik maakt van een mapserver, kun je er ook routes op plaatsen of informatie erop intekenen.

externe routes integreren

Routes die door gemeenten, provincies of bijvoorbeeld de ANWB zijn gemaakt (bijvoorbeeld knooppunten) kunnen met behulp van de mapserver worden gekoppeld.

lokaal of regionaal kaartmateriaal

Als er voor een gebied speciaal kaartmateriaal is gemaakt, kan de technisch beheerder dit digitale bestand op de wiki plaatsen.

externe kaartdata webservices

De komende tijd wordt veel kaartdata ontsloten. Open data voor kaarten worden als webservices (WFS en WMS) ter beschikking gesteld. Deze data is aan te roepen / op te vragen en kan in de kaart van de Limeswiki getoond worden. Zie voorbeeld Archeological Monuments (RCE)

Limes op de mobiele telefoon

App Layar

Logoromeinselimeswiki.png
Geïnteresseerden die op zoek zijn naar informatie over de Limes zitten niet altijd achter hun pc. Als je ergens bent raadpleeg je je telefoon voor informatie in de omgeving. Tegenwoordig hebben we voor alles een app. Er zijn open source apps die ruimtelijke informatie presenteren. Layar is een app die werkt met kaarten (punten op de kaart van google.maps) en presenteert deze informatie op een bijzondere manier: als augmented reality. Daarvoor gebruikt de app de gps van de telefoon: deze geeft aan waar je op dat moment bent.
Layar smartphone.png
De app benut ook de camera in combinatie met kompasfunctie: de app ziet in welke richting je de lens van de camera richt. In de kijkrichting zoekt deze de locaties op waar iets te zien valt en presenteert deze als symbolen.

De Limes wiki deelt de informatie ook in de App Layar. Als je op het symbool klikt van een locatie kun je naar de informatie die op de Limeswiki is geplaatst.

QR-codes

De app Layar kan ook QR-codes lezen. De wiki heeft de mogelijkheid een pagina te beveiligen zodat deze pagina niet verwijderd kan worden. Wiki werkt met permalinks voor pagina's. Deze kunnen worden omgezet naar een QR-code. Zo kan een wiki-pagina naast presentatie in AR (augmented reality) ook met een QR-code worden gelezen.

Museale presentatie

Helmen.png

De Limeswiki heeft een wiki-google.maps interface die ontworpen is om op internet, op een tablet of smartphone de informatie goed te presenteren. Gebruik in een museum of informatie ruimte vraagt om een iets andere presentatievorm. De Limeswiki is hierop aangepast zodat musea, gemeentehuizen en provincies deze op een Point Of Information kunnen presenteren.

Doelstelling

Foto uit een video presentatie in een zuil in Nijmegen-Oost
Het doel van deze wiki is om alle informatie over de Limes in Nederland te bundelen. De Limeswiki is een gebruikstool die aan iedereen, licentie vrij, toegang verleent om zowel informatie te gebruiken (denk aan scholieren die een werkstuk willen maken) als informatie toe te voegen.


Mediawiki, het gemak van het gebruik

De software van Mediawiki heeft vele voordelen: je kunt kennis makkelijk vindbaar maken door pagina's te categoriseren, door inhoudsopgave te gebruiken (wordt automatisch aangemaakt), door illustraties toe te voegen, of video in te zetten. Wiki is echter uniek in het feit dat je informatie op eenvoudige wijze verbindt met gerelateerde informatie (linken). Daarnaast heeft wiki verschillende mogelijkheden om informatie te zoeken. Het feit dat miljoenen mensen de software gebruiken en voor velerlei toepassingen inzetten, zegt iets over het gemak en de bruikbaarheid van het systeem.

email-adres