Tempel

Uit Limes-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De Romeinse tempels (templum of aedes) werden gebouwd in de gebieden die onder Romeinse invloed waren. Ze hadden een religieuze functie, maar werden ook gebruikt voor politieke en culturele doeleinden.

Gebouw

De Romeinse tempel bestond uit eenvoudige vormen, of een samenvoeging daarvan. De Romeinse tempel had vaak een rechthoekige basis, ronde zuilen en een zadeldak met timpaan. In sommige gevallen was de basis rond en/of had het een andere dakconstructie. Het verschil tussen de Griekse en de Romeinse tempel is dat een Romeinse tempel een duidelijke voorgevel had en een hoofdingang. Ook hadden de Griekse tempels een stereobaat, dat is een trapvormige onderkant.

Voor de zware muren hadden de Romeinen een betontechniek ontwikkeld. Ze bouwden eerst twee muren van platte bakstenen (deze manier heette opus reticulatum) of natuursteen (opus incertum) een stukje uit elkaar, en daartussen goten ze dan "beton", een mengsel van brokstukken dat bij elkaar werd gehouden door kalk en tras.

Het heilige der heiligen was de cella. De cella stond op een verhoging die via traptreden bereikbaar was.

Goden

Noviomagus-9867.jpg
De Romeinen vereren een hele godenfamilie.

Jupiter is de Romeinse oppergod, hij zorgt voor het welzijn van de Romeinse staat.

Ook zijn vrouw Juno en zijn dochter Minerva zijn belangrijke goden. Minerva is de godin van de militaire deugden, kunst en nijverheid.

De god die in Elst vereerd werd is vermoedelijk Hercules-Magusanus.