Vicus

Uit Limes-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Vicus

Een Vicus(meervoud: vici) is de Romeinse(Latijnse) benaming voor een wijk. De Romeinen hadden meerdere gebruiken voor de term. Zo was bijvoorbeeld het oude Rome opgedeeld in meerdere vici die elk hun eigen ambtenaren hadden die over de gang van zaken in de wijk gingen. Een kleine rurale nederzetting werd ook een vicus genoemd.

Maar niet alleen de wijken en kleine dorpen werden een vicus genoemd. Bij de meeste Romeinse legerkampen ontstonden dorpjes die leefden van de handel in goederen die de militairen nodig hadden. Deze dorpjes werden ook een vicus genoemd. De dorpjes hadden meestal geen bestuur en stonden onder het gezag van de leider uit het militaire kamp. In deze vici ontstonden soms grote industrieën voor bijvoorbeeld het bewerken van glas en metaal.